سرویس سریع پرداخت

سرویس آسان پرداخت خدمت جدید، ارائه شده توسط نیلوفرانه می باشد.
آسان پرداخت، قدمی است در راستای رسالت مشتری مداری نیلوفرانه در کاهش اتلاف وقت و خرید آسان تر برای همه مشتریان، همچنین ارزش گذاری به اهداف انسان دوستانه جهت کاهش آلودگی و حفظ منابع طبیعی جهت ارتقا کیفیت زندگی هموطنان عزیز.

نکات و توجهات


# تکمیل تمام فیلدها

به منظور سهولت در پیگیری های آتی و مشخص شدن شخص پرداخت کننده و اطلاع رسانی شما می بایست موارد ضروری را تکمیل نمایید.


# صدور فاکتور

فاکتور فروش شامل اطلاعات فرد پرداخت کننده، میلغ پرداختی و توضیحات به منظور پیگیری های آتی ارائه می گردد..# ارسال فاکتور به ایمیل

فاکتور فروش پس از نمایش نیز بصورت خودکار به ایمیل مشخص شده ارسال می شود.


# امنیت اطلاعات

آسان پرداخت نیلوفرانه با داشتن نماد اعتبار الکترونیکی اطمینان خاطر را جهت حفظ اطلاعات بانکی مشتریان تضمین می نماید.

فرم پرداخت